Projekty

Co jsme si naplánovali pro letošek – 2017:

Od roku 2017 jsme oficiálně členem České hiporehabilitační společnosti jako přidružené středisko aktivní hipoterapie (aktivity za využití koní), v průběhu roku máme záměr doplnit si požadované zkoušky a vylepšit si postavení na středisko doporučené hiporehabilitace.

Dále pokračujeme ve spolupráci s VÚ Pšov, pro jehož léčebně výchovnou jednotku připravujeme pravidelné zooterapeutické programy.

V rámci cesty k budoucímu působení sociálního podniku v činnostech a prostorách koňského dvorce začínáme se zaměstnáváním klientů VÚ Pšov, zatím brigádní formou.

Chceme pokračovat ve Farmářském kroužku pro děti z Dětského domova v Mašťově. V létě opět zrealizujeme putovní tábor „Putování poníka Prince“.

Pokračujeme v provozu jezdeckého kroužku, ten poskytujeme i dětem z dětského domova v Mašťově (1-2 děti).

Pokračujeme ve spolupráci se spolkem Fido-Dido, plánujeme letos další pobyty pro děti z dětských domovů a nízkoprahových klubů v Ústeckém kraji.

Připravujeme další ročník kampaně Fotbal pro rozvoj, tentokrát s výraznou účastí VÚ Pšov.

Aktivně se účastníme mezinárodní dobrovolnické a vzdělávací aktivity WWOOf, první dobrovolníky hostíme už v březnu.

Farma Koňského Dvorce nabízí svůj prostor a potenciál mnoha aktivitám, zaměřených na setkávání lidí, zvláště dětí s přírodou a zemědělským prostředím. Máme dohodnutou řadu návštěv u nás i výjezdů na dětské a veřejné akce.

Je zapotřebí dovést projekt revitalizace kapličky do zdárného konce.

Je rok 2016:

Spolupracujeme s Výchovným ústavem Pšov. Poskytujeme prostor pro zooterapeutické aktivity, zapojujeme klienty do projektu Fotbal pro rozvoj. Poskytujeme prostor pro volnočasové aktivity.

Dětský domov Mašťov má s námi otevřený farmářský kroužek, Fotbal pro rozvoj a  hlavně táboření v srpnu pod titulkem Putování poníka Prince.

Opakovaná je spolupráce se sdružením Fido Dido, Navštěvují nás v tomto roce děti nejen z Dětských domovů Severní terasa nebo Vysoká Pec, ale i děti z Nízkoprahových klubů v Matiční v Ústí nebo v Bílině

Farma Koňského Dvorce nabízí svůj prostor a potenciál mnoha aktivitám, zaměřených na setkávání lidí, zvláště dětí s přírodou a zemědělským prostředím.

Jsme zapojeni do sítě WOOFF.

Dále pracujeme s dobrovolníky, například bývalými táborníky Koňského dvorce. Holky se sejdou začátkem července.

Cílem letošního roku je dokončit projekt revitalizace kapličky v obci. Obraz Sv. Ludmily je připraven, zbývá spousta práce. Sejdeme se v září.

Projekty v běhu v roce 2014:

Grundtvig- „Good seed“ (2013-2015) -sdílení zkušeností v oblasti sociálního zemědělství napříč evropskými zeměmi.

Farmářský kroužek- spolu s DD Mašťov (environmentální vzdělávání a zážitkový program)

„Pasťáci“- s VÚ Pšov (ergoterapeutický program a sociálně rehabilitační aktivity)

Fotbal pro rozvoj, mezinárodní osvětová kampaň, ve spolupráci se sdružením INEX sda.

pobyty s Fido Dido. Zážitkové a ergoterapeutické pobyty na farmě pro děti z dětských domovů v Ústeckém kraji.

Jezdecký kroužek, chovatelská a sportovní výuka, (v rámci České jezdecké federace)

WOOFF- mezinárodní výměna dobrovolníků

Pobytové akce v roce 2014:

Tábor Fido Dido 14.-20.7. a 26. -28.9.

Táboření Česko-Keňské skupiny společně s VÚ Pšov, v rámci Fotbal pro rozvoj 3.-6.7

Tábor u koní 10,-23.8.,

VÚ Pšov, několik pobytových „táborů“

Programy pro veřejnost 2014:

Fotbalový festival v Nepomyšli (Fotbal pro rozvoj) 5.7.

Konina na hradě Točníku 2. a 3.8.

Dětský den Vánoční 26.12.

Účast na akcích jiných NO, vystoupení 2014:

ČČK- Nepomyšl, Bezdružice, Vroutek, MC Nepomyšl, KČT Podbořany-Hlubany

Vzdělávací programy 2014:

ZŠ Jirkov

Projekty v běhu při počátku roku 2013:

Farmářský kroužek pro děti z DD Mašťov- ve spolupráci s Dětským domovem Mašťov.(podána žádost o grant Ústeckého kraje)

Kroužek pro chovance VÚ Pšov- ve spolupráci s VÚ Pšov (podána žádost o grant Ústeckého kraje)

Fotbal pro rozvoj v Nepomyšli – ve spolupráci se sdružením INEX sda.

Pobyty pro děti ze tří dětských domovů ˇUsteckého kraje- ve spolupráci se sdružením Fido Dido

Plánované projekty před schválením:

Oživení a vysvěcení kapličky ve Chmelištné- (podána žádost o grant u ČEZ)

Rekonstrukce ubytování (podána žádost o grant u ČEZ)

Sdílení zkušeností se sociálním zemědělstvím v rámci Evropy (podána žádost o dotaci u NAEP)

V roce 2012 realizované projekty:

Rekonstrukce návsi ve Chmelištné-poslední etapa- využit grant fondu T-Mobile

Fotbal pro rozvoj- etapa Nepomyšl

Farmářský kroužek pro děti z DD Maštov

Realizované pobytové akce v roce 2012:

Mezinárodní workcamp 17.6-1.7- (rekultivace okolí silnice do Chmelištné a příprava na akci projektu Fotbal pro rozvoj.

Táboření Česko- Keňského týmu v rámci projektu Fotbalů pro rozvoj -27.6-1.7.

Tábor pro dětské domovy ve spolupráci s Fido Dido 1.7-8.7.

Táboření dětí z DD Mašťov (původně turistická výprava 3 dny

Táboření pro chovance VÚ Pšov (cyklistika a farmaření)

Letní tábor u koní 12.8.-24.8.

Loučení s létem -říjen-3 dny

Pobyt slepců s Mládeží Červeného Kříže

Programy pro veřejnost v roce 2012:

Slavnost koní a rytířů ve Chmelištné 5.5.

Konina na hradě Točníku 4. a 5.8.

Fotbalový festival v Nepomyšli 30.6 (v rámci Fotbalu pro rozvoj)

Dětský den u kobní ve Chmelištné 26.12.

Účast na akcích jiných neziskových organizací:

Masopust v Nepomyšli

Pohádkový les v Nepomyšli Mateřské centrum)

Karlovarské bioslavnosti (Kozodoj)

Tvrz Velká Dobrá (Společnost pro záchranu hradu Jenčova)

Okno do středověku- Hasištejn (W-Arlet společnost života středověkého)

Jablečný den- Krásný Dvůr (Naše Krásnodvorsko)

Vzdělávací programy na farmě:

ZŠ-Vroutek, Mš Březno, MŠ Chomutov, Domov Důchodců Vroutek

Programy a vystoupení:

domov se zvláštním režimem Krakonoš, LDT Krušnohor, LDT Stvolínky, Jakubské léto Vroutek, Jimlín Krásný Dvůr, Litvínov, Park Mirakulum, Pecharův ranč, ˇUholičky. Zbuzany, Ředhošť, Karlovy Vary,

Účast na jezdeckých sportovních aktivitách:

JK Mutějovice, JK Stará Role, Pegas Děpoltovice,JK Kočík …