Projekty

Co budeme dělat v roce 2019 :

Všechny kvalifikace máme, proto stačí administrativně dokončit proměnu farmy na „Středisko doporučené rehabilitace “ České hiporehabilitační společnosti.

Intenzivně je potřeba se snažit sehnat finanční prostředky na podporu naší činnosti, stále citelněji vnímáme přetížení vlastní dobrovolnickou prací a nutností vlastních investic nás, kdo aktivity realizujeme.

Momentálně fungující projekty:

Tréninkové zaměstnávání chovanců VÚ Pšov na farmě a v dílnách Koňského Dvorce. Na psychiku instruktorů náročný projekt. Cílem je usnadnit budoucí sociální integraci chlapců. Účastní se obvykle jeden až dva chlapci ve stejnou dobu.

Středisko výchovné péče nově od letoška dochází v každém běhu na dva celodenní programy na farmu, kde pro ně připravujeme program složený zejména z pracovních činností péče o farmu a zvířata a z aktivit zaměřených na komunikaci se zvířaty a sebepoznání.

-Chlapci z Výchovně léčebné jednotky, léčící si drogovou závislost by i letos měli pravidelně docházet na půldenní program, nejméně jednou za dva týdny. Náplň je podobná, jako u Střediska výchovné péče

Farmářský kroužek pro děti z dětského domova pokračuje i letos. Děti si budují pracovní návyky a znalosti, aktivně tráví čas v přírodě a hledají si k ní vztah, učí se něco o primární zemědělské výrobě.

-Pokračujeme v pravidelných pobytech pro děti z dětských domovů, realizovaných se spolkem Fido Dido. Smyslem je, aby se děti vracely na farmu dlouhodobě, několikrát ročně po více let a upevňovaly si tak nabyté znalosti, pracovní dovednosti a vztah k přírodě a zvířatům. Chceme být jejich „babičkou na venkově“

-Nevíme zatím, jestli se podaří letos rozjet Jezdecký a chovatelský kroužek. Nemáme volné časové kapacity a proto váháme s náborovou kampaní.

-Další, pravidelné i jednorázové aktivity s našimi klienty naleznete ve volbě „Kalendář akcí“

Farma Koňského Dvorce nabízí svůj prostor a potenciál mnoha aktivitám, zaměřených na setkávání lidí, zvláště dětí s přírodou a zemědělským prostředím. Máme dohodnutou řadu návštěv u nás i výjezdů na dětské a veřejné akce

 

Co jsme si naplánovali pro letošek – 2017:

Od roku 2017 jsme oficiálně členem České hiporehabilitační společnosti jako přidružené středisko aktivní hipoterapie (aktivity za využití koní), v průběhu roku máme záměr doplnit si požadované zkoušky a vylepšit si postavení na středisko doporučené hiporehabilitace.

Dále pokračujeme ve spolupráci s VÚ Pšov, pro jehož léčebně výchovnou jednotku připravujeme pravidelné zooterapeutické programy.

V rámci cesty k budoucímu působení sociálního podniku v činnostech a prostorách koňského dvorce začínáme se zaměstnáváním klientů VÚ Pšov, zatím brigádní formou.

Chceme pokračovat ve Farmářském kroužku pro děti z Dětského domova v Mašťově. V létě opět zrealizujeme putovní tábor „Putování poníka Prince“.

Pokračujeme v provozu jezdeckého kroužku, ten poskytujeme i dětem z dětského domova v Mašťově (1-2 děti).

Pokračujeme ve spolupráci se spolkem Fido-Dido, plánujeme letos další pobyty pro děti z dětských domovů a nízkoprahových klubů v Ústeckém kraji.

Připravujeme další ročník kampaně Fotbal pro rozvoj, tentokrát s výraznou účastí VÚ Pšov.

Aktivně se účastníme mezinárodní dobrovolnické a vzdělávací aktivity WWOOf, první dobrovolníky hostíme už v březnu.

Farma Koňského Dvorce nabízí svůj prostor a potenciál mnoha aktivitám, zaměřených na setkávání lidí, zvláště dětí s přírodou a zemědělským prostředím. Máme dohodnutou řadu návštěv u nás i výjezdů na dětské a veřejné akce.

Je zapotřebí dovést projekt revitalizace kapličky do zdárného konce.

Je rok 2016:

Spolupracujeme s Výchovným ústavem Pšov. Poskytujeme prostor pro zooterapeutické aktivity, zapojujeme klienty do projektu Fotbal pro rozvoj. Poskytujeme prostor pro volnočasové aktivity.

Dětský domov Mašťov má s námi otevřený farmářský kroužek, Fotbal pro rozvoj a  hlavně táboření v srpnu pod titulkem Putování poníka Prince.

Opakovaná je spolupráce se sdružením Fido Dido, Navštěvují nás v tomto roce děti nejen z Dětských domovů Severní terasa nebo Vysoká Pec, ale i děti z Nízkoprahových klubů v Matiční v Ústí nebo v Bílině

Farma Koňského Dvorce nabízí svůj prostor a potenciál mnoha aktivitám, zaměřených na setkávání lidí, zvláště dětí s přírodou a zemědělským prostředím.

Jsme zapojeni do sítě WOOFF.

Dále pracujeme s dobrovolníky, například bývalými táborníky Koňského dvorce. Holky se sejdou začátkem července.

Cílem letošního roku je dokončit projekt revitalizace kapličky v obci. Obraz Sv. Ludmily je připraven, zbývá spousta práce. Sejdeme se v září.

Projekty v běhu v roce 2014:

Grundtvig- „Good seed“ (2013-2015) -sdílení zkušeností v oblasti sociálního zemědělství napříč evropskými zeměmi.

Farmářský kroužek- spolu s DD Mašťov (environmentální vzdělávání a zážitkový program)

„Pasťáci“- s VÚ Pšov (ergoterapeutický program a sociálně rehabilitační aktivity)

Fotbal pro rozvoj, mezinárodní osvětová kampaň, ve spolupráci se sdružením INEX sda.

pobyty s Fido Dido. Zážitkové a ergoterapeutické pobyty na farmě pro děti z dětských domovů v Ústeckém kraji.

Jezdecký kroužek, chovatelská a sportovní výuka, (v rámci České jezdecké federace)

WOOFF- mezinárodní výměna dobrovolníků

Pobytové akce v roce 2014:

Tábor Fido Dido 14.-20.7. a 26. -28.9.

Táboření Česko-Keňské skupiny společně s VÚ Pšov, v rámci Fotbal pro rozvoj 3.-6.7

Tábor u koní 10,-23.8.,

VÚ Pšov, několik pobytových „táborů“

Programy pro veřejnost 2014:

Fotbalový festival v Nepomyšli (Fotbal pro rozvoj) 5.7.

Konina na hradě Točníku 2. a 3.8.

Dětský den Vánoční 26.12.

Účast na akcích jiných NO, vystoupení 2014:

ČČK- Nepomyšl, Bezdružice, Vroutek, MC Nepomyšl, KČT Podbořany-Hlubany

Vzdělávací programy 2014:

ZŠ Jirkov

Projekty v běhu při počátku roku 2013:

Farmářský kroužek pro děti z DD Mašťov- ve spolupráci s Dětským domovem Mašťov.(podána žádost o grant Ústeckého kraje)

Kroužek pro chovance VÚ Pšov- ve spolupráci s VÚ Pšov (podána žádost o grant Ústeckého kraje)

Fotbal pro rozvoj v Nepomyšli – ve spolupráci se sdružením INEX sda.

Pobyty pro děti ze tří dětských domovů ˇUsteckého kraje- ve spolupráci se sdružením Fido Dido

Plánované projekty před schválením:

Oživení a vysvěcení kapličky ve Chmelištné- (podána žádost o grant u ČEZ)

Rekonstrukce ubytování (podána žádost o grant u ČEZ)

Sdílení zkušeností se sociálním zemědělstvím v rámci Evropy (podána žádost o dotaci u NAEP)

V roce 2012 realizované projekty:

Rekonstrukce návsi ve Chmelištné-poslední etapa- využit grant fondu T-Mobile

Fotbal pro rozvoj- etapa Nepomyšl

Farmářský kroužek pro děti z DD Maštov

Realizované pobytové akce v roce 2012:

Mezinárodní workcamp 17.6-1.7- (rekultivace okolí silnice do Chmelištné a příprava na akci projektu Fotbal pro rozvoj.

Táboření Česko- Keňského týmu v rámci projektu Fotbalů pro rozvoj -27.6-1.7.

Tábor pro dětské domovy ve spolupráci s Fido Dido 1.7-8.7.

Táboření dětí z DD Mašťov (původně turistická výprava 3 dny

Táboření pro chovance VÚ Pšov (cyklistika a farmaření)

Letní tábor u koní 12.8.-24.8.

Loučení s létem -říjen-3 dny

Pobyt slepců s Mládeží Červeného Kříže

Programy pro veřejnost v roce 2012:

Slavnost koní a rytířů ve Chmelištné 5.5.

Konina na hradě Točníku 4. a 5.8.

Fotbalový festival v Nepomyšli 30.6 (v rámci Fotbalu pro rozvoj)

Dětský den u kobní ve Chmelištné 26.12.

Účast na akcích jiných neziskových organizací:

Masopust v Nepomyšli

Pohádkový les v Nepomyšli Mateřské centrum)

Karlovarské bioslavnosti (Kozodoj)

Tvrz Velká Dobrá (Společnost pro záchranu hradu Jenčova)

Okno do středověku- Hasištejn (W-Arlet společnost života středověkého)

Jablečný den- Krásný Dvůr (Naše Krásnodvorsko)

Vzdělávací programy na farmě:

ZŠ-Vroutek, Mš Březno, MŠ Chomutov, Domov Důchodců Vroutek

Programy a vystoupení:

domov se zvláštním režimem Krakonoš, LDT Krušnohor, LDT Stvolínky, Jakubské léto Vroutek, Jimlín Krásný Dvůr, Litvínov, Park Mirakulum, Pecharův ranč, ˇUholičky. Zbuzany, Ředhošť, Karlovy Vary,

Účast na jezdeckých sportovních aktivitách:

JK Mutějovice, JK Stará Role, Pegas Děpoltovice,JK Kočík …